Οι απαγωγές που συγκλόνισαν τον κόσμο: Τι απέγιναν τα θύματα;