Τεστ Ιστορίας: Πόσο καλά ξέρεις την ελληνική ιστορία;

Πότε έγινε η Μάχη των Πλαταιών ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες;